Vi kan stolta meddela att Save-by-Solar Sweden AB blivit belönade med priset Bona-Postulata 2015! Bona Postulata betyder ”Goda förutsättningar” och priset ges årligen ut till företag  i Uppland med goda förutsättningar att lyckas.

Vi är otroliga glada och hedrade över denna utmärkelse och ser det som en bekräftelse på att vi är rätt ute med vår affärsidé; att göra solel enkelt och lönsamt. Vi ser fram emot att visa hur vårt koncept kommer fungera i verkligheten inom en snar framtid!

Stort tack till alla som stöttar och tror på oss!

Bona-postulata_enkel-kopia1

Sprid det vidare