Save by Solar jobbar dagligen tillsammans med företag och fastighetsägare som vill investera i solceller, och vid sidan av vår helhetslösning har vi ett antal tilläggstjänster som ett komplement till våra kunders solcellsanläggningar. Syftet med dessa tjänster är främst att öka omgivningens medvetenhet om arbetet med solel. Det kan skapa stora marknadsvärden för våra kunder som tar ett konkret grepp om omställningen till förnybar elproduktion genom en hållbar och lönsam investering.  

Vi på Save by Solar är övertygade om att våra kunders investeringar inom solel kan skapa mervärden för såväl anställda och partners, som potentiella hyresgäster och kunder. Med hjälp av våra tilläggstjänster – som att vi till exempel flygfotar alla anläggningar vi installerat – kan de som valt att installera en solcellsanläggning visa upp den och dess produktion för att öka kännedomen om arbetet med solel. Skärmvisualisering är ett exempel på en tjänst som kan utformas på olika sätt utifrån behov och önskemål.

Vill ni visa era kunder hur mycket solel ni har producerat sedan start? Eller visualisera elproduktionen med pedagogiska jämförelsetal för anställda och kunder? Kanske visa flygfoton på anläggningen? Save by Solar hjälper dessutom till med widgets och andra webblösningar som kan användas för att stärka er hemsida och visa upp ert engagemang kring solenergi.

Vi på Save by Solar har en egenutvecklad app som alltid ingår vid köpet av en solcellsanläggning. Där kan våra kunder bland annat följa solcellsanläggningen i realtid för att se aktuell produktion, total mängd producerad el sedan start och hur långt man skulle kunna göra med en elbil genom att bara använda den egenproducerade solelen.

Det finns stora möjligheter till personlig utformning av tjänsterna, så hör av dig till oss om du har egna idéer! Vi börjar bli ett stort gäng, där alla är nyfikna på nya lösningar. Vi hjälper till exempel till med elbilsladdare om våra kunder vill det, eller ordnar skyltar som kan användas för att kommunicera sin satsning på solceller. Våra lösningar går dessutom att använda på anläggningar vi själva inte installerat!

Vill ni höra mer om tilläggstjänsterna och hur dessa kan skapa mervärde för er verksamhet, så kan ni kontakta oss direkt på telefon +46(0)10-33 09 333 eller maila via info@savebysolar.se så berättar vi gärna mer! Vet ni istället vem av oss ni vill prata med direkt kan ni hitta kontaktuppgifter här.

Sprid det vidare