Idag kunde man läsa om Save by Solars senaste projekt i Uppsala Nya tidning. I och med stora renoveringar av Uppsala Universitets lokaler och takomläggningar vid Gamla torget i Uppsala har även Akademiförvaltningen valt att installera en solcellsanläggning. Under 2 veckor har Save by Solar installerat en anläggningen om ca. 44 kW på Centralbadet samt gamla Juridikum i centrala Uppsala. Fastigheten har en hög förbrukning av el från badhuset och universitetslokalerna samt ett bra tak som lämpar sig för en solcellsanläggning. I lokalerna kommer även tv-skärmar att installeras för att visa besökare produktionen från solcellsanläggningen.

Anläggningen är ett bra exempel på att solceller inte bara är lämpade för fastigheter ute på landsbygden, utan det går även att installera lönsamma anläggningar i centrala stadskärnor.

http://www.unt.se/uppland/uppsala/solceller-pa-taket-till-badet-4271714.aspx

Sprid det vidare