Vi vill börja med att tacka alla gäster och deltagare som deltog i vårt seminarium, vad roligt att så många kom! Med en mix av engagerade gäster, en kompetent föreläsare och en otroligt kunnig panel blev resultatet bättre än vi hoppats.

Sammanlagt 70 personer samlades tidigt igår morse för att lyssna på när Anders Dahl, vice VD på Cypress Creek Renewables och styrelseledamot i Save by Solar, berättade för publiken hur marknaden för solceller utvecklats i USA. Anders föreläsning följdes sedan av en paneldiskussion med fokus på solceller i Sverige. Panelen bestod av Anna Denell – hållbarhetschef på Vasakronan, Harald Klomp – Energimarknadsexpert, Lise Nordin – riksdagsledamot och Miljöpartiets energipolitiska talesperson, Johan Lindahl – talesperson på Svensk Solenergi och svensk representant i IEA PVPS, samt Anders Dahl – vice VD på Cypress Creek Renewables.

Anders började med att gå igenom hur man i USA fått solcellsanläggningar och solcellsparker att bli lönsamma. Varje delstat har sina egna bestämmelser kring solel, men rent generellt så är det en enklare process med högre lönsamhet jämfört med en installation av en liknande anläggning i Sverige. Anders nämnde att en solcellsanläggning på en villa i USA har en återbetalningstid på cirka 3-5 år, vilket kan jämföras med motsvarande 20 år i Sverige med rådande politik. Ett talande exempel på hur mycket Sverige har att lära av USA när det kommer till subventioner och skatter.

När paneldiskussionen sen tog vid låg fokus på hur politik och ekonomi kring solcellsanläggningar ser ut i Sverige, och hur dessa parametrar skulle kunna förbättras eller förändras. Det blev intressanta diskussioner med perspektiv från bland annat Sveriges största fastighetsägare och sittande politiker i regeringen.

Save by Solar ser fram emot att arrangera liknande, minst lika intressanta seminarium i framtiden. Välkomna!

Sprid det vidare