Vi på Save by Solar känner oss riktigt glada över att kunna välkomna Mathias Petzäll till företaget.

Mathias är nyexaminerad från Chalmers tekniska Högskola i Göteborg och har även tidigare läst på Lunds tekniska Högskola. Han kommer att ansvara för vår IT-utveckling, design samt även jobba med kundrelationer och försäljning. Mathias har ett stort intresse för energi, design och teknikutveckling och är bland annat tidigare känd för att ha byggt en personbil från grunden. Han är en entreprenör ut i fingerspetsarna och har utöver sitt stora intresse för bilar och energi även goda kunskaper inom IT- och Apputveckling, där han bland annat drivit egna företag inom området. Mathias kommer att bli en viktig pelare i Save by Solars framtida utveckling och tillväxt.

Om ni har frågor eller vill komma i kontakt med Mathias så når ni honom på: mathias.petzall@savebysolar.se

Sprid det vidare