Save by Solar har under en tid jobbat med fastighetsbolaget Castellum och projektet ”solceller Bolandcity”, där vi nu installerat en 3000 kvadratmeter stor solcellsanläggning. Bolandcity är ett av de större köpcentrumen i Sverige och har hög elförbrukning under sommarhalvåret, då fläktsystemen för framförallt komfortkylan i lokalerna går på högvarv. Tillsammans med Castellum räknade vi fram den mest optimala anläggningen sett till deras förbrukningsprofil över året, vilket resulterade i ett solcellssystem med en toppeffekt på 254,8 kW. Det känns väldigt roligt att få leverera vår helhetstjänst som innefattar att projektera, installera samt även drifta och övervaka ett av Sveriges största fastighetsbolags största satsning på solceller hittills. Castellum visar framfötterna när det kommer till nytänk och förändringar, vilket denna investering är ett bevis på.

Här kan ni läsa mer om satsningen på solceller samt hur vi resonerat kring den nya skatten på solel som påverkar större solcellsanläggningar: http://uppsalatidningen.se/aktuellt/hogt-skattad-el-i-storformat-4347731.aspx

I mitten på september kommer anläggningen att sättas igång och börja producera elektricitet från solcellerna.

Sprid det vidare