Idag kan man läsa om Save by Solars senaste projekt i Östra Sörmlandsposten.

I artikeln kan man läsa om Jonas Andersson, ägare av Järna Trä, som under en längre tid funderat över att skaffa solceller men inte riktigt tagit steget. När han sedan lät Save by Solar göra en förstudie och räkna på hur investeringen skulle kunna bli, blev han direkt ännu mer intresserad. I intervjun nämner Jonas: ”Att det var kvalitén och engagemanget hos Save by Solar som blev det avgörande för oss på Järna Trä”. Självklart känns det roligt att ytterligare en aktör finner vårt engagemang och kunskap som en avgörande faktor, då vi har som främsta mål att göra det enkelt, säkert och lönsamt för aktörer likt Järna Trä.

Solcellssystemet från Save by Solar, är på 66 kWp och kommer att stå för ca. 25% av den totala årsförbrukningen. Utöver solcellssystemet kommer även skärmar att installeras som kommer visualisera produktionen i butiken, samt finns även laddstolpar för elbilar som laddas med solel, med i framtida planeringen.

Vi på Save by Solar tycker det är roligt att få jobba nära aktörer som Järna Trä. Många bygghandlare funderar på att bygga solceller till sina butiker och Järna Trä blir nu ledande i branschen med dess stora solcellssystem på 420 kvadratmeter.

Sprid det vidare