Infrastrukturbolaget Polar Structure och flera ledande fastighetsprofiler, bland annat grundarna bakom Redito, har investerat i solcellsföretaget Save by Solar. Med totalt 215 MSEK i ny finansiering breddar nu Save by Solar sitt erbjudande med PPA-lösningar, energilagring och internationalisering av SaaS-tjänsten PowerAdmin.

“Nu siktar vi mot nya marknader och breddar vårt erbjudande”, säger Linus Baihofer Werner, VD och grundare Save by Solar.

Förutom Polar Structure investerar även Patrik Hegbart och Jan Björk, båda grundare av Redito, Anders Palmgren, partner på fastighetsfonden Genesta, samt investeraren Paul Källenius och den befintliga ägaren Blue Seed.

I samband med investeringen startas ett nytt delägt Joint Venture-bolag med syfte att bygga storskaliga PPA–anläggningar på mark och tak. PPA är ett elavtal som ingås mellan en elproducent och en elkonsument, ofta på lång tidshorisont och med förutbestämda pris- och kapacitetsnivåer, vilket skapar ekonomiskt stabilitet för båda parter.

”Jag ser investeringen i Save by Solar som ännu ett steg i att bygga en plattform av bolag som tillsammans bidrar till en mer hållbar framtid. Solceller skapar tillsammans med batterilagring och sensorer möjligheter att förutom grön el även avlasta vårt ansträngda elnät. I Sverige likt övriga världen ökar ständigt efterfrågan på grön energi i kombination med mätbarhet och möjligheten att balansera elnäten. Genom investeringen kommer vi påbörja byggandet av Polar Energy”, säger Tobias Emanuelsson, VD på Polar Structure.

“Vi i fastighetsbranschen strävar alltid efter effektivare energianvändning och nya smarta lösningar för klimatet. Med investeringen i Save by Solar tar vi ännu ett konkret steg i rätt riktning och kan vara med och skapa ett riktigt spännande bolag”, säger Patrik Hegbart, founding partner på Redito.

”Med Polar Structure som ny finansiell delägare i kombination med flera ledande fastighetsprofiler skapar vi en fantastisk möjlighet att ta våra erbjudanden till en ny nivå. För att skapa ett starkt erbjudande för professionella partners och beställare har vi fram till idag arbetat processorienterat med kvalitét, arbetsmiljö och hållbarhet i fokus. Med den plattform som vi byggt kommer vi fortsätta utveckla vårt erbjudande med nya lösningar som PPA och samtidigt växa på nya marknader”, säger Linus Baihofer Werner, VD och grundare Save by Solar.

Investeringen innebär även en satsning och uppskalning av SaaS-tjänsten PowerAdmin, som är en egenutvecklad portal för monitorering och analys av energidata kopplat till elkonsumtion och elproduktion i kommersiella fastigheter. PowerAdmins maskininlärning möjliggör utveckling av effektiva lösningar för energilager och efterfrågansflexibilitet i kommersiella fastigheter.

”Ända sedan vi startade bolaget har vi fokuserat på att hjälpa Sveriges största företag att på ett enkelt sätt övergå till egenproducerad förnybar el. Det första steget har varit att förse deras byggnader med solceller på taken och nu vill vi bredda erbjudandet och fokusera på hur och när de konsumerar el. Med hjälp av SaaS-tjänsten PowerAdmin, solceller och energilager kommer vi kunna öka deras besparingar, öka andelen förnybar el och tillsammans skynda på övergången till en förnybar framtid”, säger Hugo Larsson, grundare av Save by Solar.

I samband med emission och en konvertibel på totalt 65 MSEK tillskjuter även Polar Structure en kreditfacilitet om 150 MSEK till det gemensamägda JV-bolaget P Energy Solar Plants. Detta för att möjliggöra en snabb upp- och utbyggnad av ett nät av PPA-anläggningar.


För mer information, vänligen kontakta:
Linus Baihofer Werner, VD Save by Solar
Tel: +46 73 511 89 46
linus.werner@savebysolar.se

Om Save by Solar:

Save by Solar grundades år 2014 av Hugo Larsson och Linus Baihofer Werner. Vid sidan av installation och förvaltning av solceller har också SaaS-tjänsten PowerAdmin utvecklats. Idag är Save by Solar en ledande B2B-leverantör i Sverige, med 80% av affärerna från återkommande kunder och en majoritet av ordervolym från landets största fastighetsbolag.

Save by Solar vänder sig till de som är intresserade av att göra en grön investering i en fastighet och minska elkostnaderna på ett enkelt, lönsamt och säkert sätt. Bolaget består av cirka 65 anställda som jobbar i Uppsala, Stockholm, Norrköping, Borås, Helsingborg och Malmö. Hela verksamheten är kvalitetscertifierad enligt ISO med miljö- och arbetsmiljöcertifiering som mål under 2021. I oktober 2020 fick de nationell uppmärksamhet då grundarna utsågs till Årets unga företagare i Sverige av organisationen Företagarna.

Nyhet hos Dagens Industri: https://digital.di.se/artikel/solcellsbolaget-tar-in-215-miljoner-fran-fastighetsprofiler
Nyhet hos Nordiska projekt: https://www.nordiskaprojekt.se/2021/03/30/rekordinvestering/
Nyhet hos Svensk fastighetsutveckling: https://www.svenskfastighetsutveckling.se/2021/03/30/rekordinvestering/
Nyhet hos Energinyheter: https://www.energinyheter.se/20210330/23758/215-msek-i-ny-finansiering-ska-bredda-save-solars-erbjudande
Nyhet hos Solenerginyheter: https://www.solenerginyheter.se/20210330/2047/215-msek-i-ny-finansiering-ska-bredda-save-solars-erbjudande

Sprid det vidare