Idag sätter vi igång med installation av en 66 kW solcellsanläggning på Järna Trä i Södertälje kommun.

Järna Trä har under en tid byggt ut butiken och i samband med utbyggnationen valde de även att investera i ett solcellssystem från Save by Solar. Totalt kommer ungefär 30% av all el som de förbrukar att komma från solcellerna på taket.

Sprid det vidare