Enequi och Save by Solar startar ett nytt samarbete kring produktion, energilagring och styrning av el i fastigheter. Bägge bolagen kommer att förbättra sina erbjudanden mot kommersiella fastighetsägare.  

Samarbetet blir en kombination av Save by Solars kompetens och erfarenhet kring solceller och Enequis spets inom energilager.  Lokal produktion av förnybar el tillsammans med möjligheten att styra efterfrågan på effekt innebär att fastighetsägare kommer att kunna hjälpa till mer aktivt i utmaningen med effektbrist. Parallellt blir fastigheterna mer hållbara, vilket rimmar väl med högt ställda krav både internt och extern hos ägarna

– De större fastighetsägarna har tidigare inte varit riktigt redo att ta steget till energilagring, men vi märker att det börjar röra sig även på den marknaden. Tillsammans med Save by Solar har vi därför satt i gång ett antal projekteringar för större fastigheter med både solpaneler, energilagring och lite annan spännande funktionalitet, säger Håkan Svärd, VD på Enequi. 

Genom samarbetet med Enequi kommer våra solcellssystem kunna utökas med intelligent energilagring och skapa bättre förutsättningar för företagen att nyttja mer av sin egenproducerade förnybara el. Vi ser potential för många intressanta projekt tillsammans med Enequi, säger Linus Baihofer Werner, VD och grundare av Save by Solar.

Enequi och Save by Solar är en del av portföljen innehållandes innovativa bolag med hållbara lösningar hos infrastrukturinvesteraren Polar Structure. 

– Vi ser stora fördelar med att vi investerat i både Enequi och Save by Solar som vi kan realisera genom ett samarbete. Bägge företagen ligger helt rätt i tiden med sina satsningar på hållbar energi och vi ser potential att driva energiomställningen framåt ytterligare genom att ta vara på synergieffekterna emellan bolagen, säger Tobias Emanuelsson, VD på Polar Structure.

Läs mer om lösningar och produkter för energilagring på Enequis hemsida.

Sprid det vidare