Under gårdagen tillsatte vi en ny styrelse i Save by Solar. Styrelsen består numera av:

Samir Kamal – Riskkapitalist och kommer senast från EQT där han under sex år arbetat som partner.

Michael Werner – Entreprenör, medgrundat bolag som TV3, Boxer TV, Magine TV m.m.

Jan Olof Hersler – Investerare och styrelseproffs med styrelseuppdrag i bolag som Dice, Starbreeze, Monkeypal m.m.

Det känns oerhört roligt för oss på Save by Solar med en kunnig och engagerad styrelse och vi tror att styrelsearbetet kommer att bli en mycket viktigt del i organisationen framöver.

Läs mer om våra nya styrelsemedlemmar under rubriken ”Styrelse & Rådgivare” på hemsidan.

 

Sprid det vidare