Att det finns fler än vi på Save by Solar som tycker att det är roligt med solceller är ett faktum. Efterfrågan på solceller ökar och så gör även antalet anställda på Save by Solar. Nu är det därför dags att välkomna John Werner som ny personalansvarig här på bolaget! John kommer ansvara för personalfrågor som exempelvis rekrytering och utveckling av företagets personalstrategi. Dessutom kommer han till viss del även sköta delar av koordineringen av våra projekt. Som utbildad personalvetare kommer John utgöra en av bolagets nyckelspelare, samt hjälpa oss att växa på bästa möjliga sätt.

Välkommen John, vad kul att ha dig med!

Om ni vill komma i kontakt med John kan ni nå honom på john.werner@savebysolar.se

Sprid det vidare