Det är med glädje vi kan inleda det nya året med att välkomna en ny medarbetare. Elin Svensson börjar nu i januari hos oss på Save by Solar och kommer framförallt att arbeta med att förmedla vår helhetslösning för solceller till kommersiella fastigheter och företag.

Elin är Ekonomagronom och har en Master i Företagsekonomi från Sveriges Lantbruksuniversitet kombinerat med en Master i Environmental Management for Business från Cranfield University. Under hela sitt liv har Elin haft en nära relation till natur och miljö och fått med sig lantbruksintresset hemifrån. Vid sidan av sina studier har hon arbetat som mäklarassistent, säljare samt spenderat många timmar i stallet. Elin kommer att få extra ansvar för de lantbrukare som är intresserade av vår helhetslösning.

Om ni har några frågor eller vill komma i kontakt med Elin når ni henne på: elin.svensson@savebysolar.se

Sprid det vidare