Idag publicerades en artikel i Svenska Dagbladet med rubriken: ”Notan för elkunderna: Åtta miljarder kronor”. I praktiken innebär detta att eljättarna som Vattenfall, EON, Ellevio m.m. som har ett naturligt monopol på elnätet kan ta ut en ökad avgift utan att konsumenten kan påverka det.

Ett bra sätt att undvika den avgiften är att köpa mindre el genom att producera sin egen el från solceller istället. Då sparar man kostnaden för el, energiskatt och den rörliga elnätsavgiften. Nätavgiften är en stor del av kostnaden som majoriteten av konsumenterna betalar för sin elkostnad idag. När nätkostanden ökar blir det ännu viktigare att använda den el som solcellerna producerar i den egna verksamheten. Eftersom vi jobbar med företag och kommersiella fastigheter med ett stort dagligt effektbehov är det möjligt att skapa ett system där elen förbrukas på ett kostnadseffektivt sätt i den egna fastigheten. Vi på Save by Solar ser till att matcha solcellsproduktionen mot konsumtionen av el i byggnader för att skapa en så lönsam kalkyl som möjligt och en hållbar elproduktion.

Läs hela artikeln i Svenska Dagbladet: //www.svd.se/notan-for-elkunderna-8-miljarder-kronor/om/naringsliv

Sprid det vidare