Under gårdagen publicerade Dagens Industri en artikel om hur E.on och andra nätägare chockhöjer sina nätavgifter med upp till 10 %, en höjning som motiveras av ökade utgifter i och med upprustningar av elnätet. Under de senaste fem åren har dessa avgifter totalt höjts med hela 25 %, och som DI nu rapporterar så har kunderna med största sannolikhet inte sett slutet på denna prisutveckling.

Röster har även höjts kring huruvida de höjda avgifterna verkligen är en reaktion på en upprustning av elnätet, eller om det är en ursäkt som används som svepskäl för att rättfärdiga de höjda nätavgifterna som tas ut av dessa monopolister.

Men, inget ont som inte för något gott med sig. Denna avgiftshöjning innebär i sin tur att lönsamheten i solceller ökar, eftersom besparingen hos en ägare av en solcellsanläggning stiger. Ett företag som producerar egen el betalar inte nätavgift på den konsumerade, egenproducerade elen. De betalar heller inte skatt eller spotpris på den konsumerade, egenproducerade elen, utan har gratis, grön el under många år framöver.

Läs mer om nätägarnas chockhöjning på länken nedan:

http://www.di.se/nyheter/eon-chockhojer-elnatsavgifter/

 

Sprid det vidare