Vi på Save by Solar älskar att lära av våra kunder, och i den absoluta framkanten när det kommer till styrning av fastigheter ligger Nordomatic. Deras expertis är att knyta ihop olika tekniker inom en fastighet, för att på så sätt få ett högre utnyttjande och en lägre energiförbrukning. Under våren 2018 installerade vi på Save by Solar solceller på Nordomatics kontor i Borås, som ett naturligt steg i deras ständiga utveckling av nya lösningar.

I den här videon har vi träffat Anders, som har rollen som verksamhetsutvecklare på Nordomatic. Han berättar mer om bolaget, deras planer framåt och hur det är att jobba med Save by Solar:

Ända sedan vi träffade Nordomatic (som i Borås tidigare hette Kabona, innan det att Nordomatic under 2018 förvärvade bolaget) har vi inspirerats av deras driv i att hitta nya sätt att sänka elförbrukningen i ett hus. Det var direkt engagerade diskussioner om värme, inomhusklimat och energi. Inte som enskilda delar, utan som en naturlig helhet som fungerar absolut bäst med gemensam styrning. Det var direkt delad syn på att även egenproduktion av el har en naturlig del i det här arbetet, och snart installerade vi en solcellsanläggning på taket till fastigheten som Nordomatic delar med byggbolaget RO-Gruppen.

Så snart anläggningen – som har en installerad effekt på drygt 35 kW – var igång, startade dialogen kring energilagring och maximerat utnyttjande av den producerade elen. Det handlar i grund och botten om att kunna kontrollera och styra sitt externa effektbehov, och vår gissning är att Nordomatic inom en snar framtid har precis de lösningar som efterfrågas av fastighetsägare med solceller. Det är en rolig resa att vara med på!

Om ni också vill lära er mer om egenproduktion av el, eller lagring av densamma, så träffas vi gärna över en kopp kaffe. Vi älskar nämligen att lära ut lika mycket som vi älskar att lära av våra kunder!

Sprid det vidare