Save by Solar ökar sin närvaro i Storstockholm och välkomnar Oliver Walsh till företaget. Oliver är utbildad Brandingenjör med en master inom riskhantering från Lunds Tekniska Högskola och kommer senast från konsultfirman Bengt Dahlgren. Med Olivers tidigare erfarenheter från brandskydd och projektledning i befintliga och nya byggnader blir han ett grymt tillskott till vårt team.

Efterfrågan på solceller i Sverige ökar kraftigt för varje dag som går, och därmed ökar även antalet förfrågningar till oss runt om i landet från många olika företag som är intresserade av solcellslösningar. Som ett resultat av detta kommer Oliver att ha Storstockholm som fokusområde, och främst arbeta med att etablera nya kunder i kombination med att hjälpa redan befintliga.

Är ni intresserade av att se över era förutsättningar eller bara vill komma i kontakt med Oliver? Hör av er!
Ni når honom på oliver.walsh@savebysolar.se

Sprid det vidare