LEJE Fastigheter bygger i samarbete med Save by Solar fem stora solcellsanläggningar under våren 2021. Anläggningarna kommer att täcka en yta om cirka 5 000 kvadratmeter tak och generera el motsvarande 30% av den totala elförbrukningen i fastigheterna – lika mycket el varje år som en elbil skulle behöva för att köra 72 varv runt jorden eller elförbrukningen hos 110 villor.

“För 2 år sedan byggde vi 2 stycken solcellsanläggningar ihop med Save by Solar. Det är jättekul för oss att konstatera att vi uppnått den produktion och avkastning vi hoppats på med dessa anläggningar. Det gör att vi nu med trygga beslutsunderlag valt att skala upp vårt samarbete. Vår avsikt är att komplettera hela vårt befintliga bestånd samt all vår pågående nyproduktion med solceller. Vi är inne i en stark tillväxtresa och det är viktigt för oss och för våra hyresgäster att den sker på ett så hållbart sätt som möjligt.” – Säger Niklas Granström, Grundare LEJE Fastigheter

LEJE Fastigheter växer

Sedan starten 2010 har LEJE Fastigheter uppfört tolv stycken industrifastigheter som de själva äger och förvaltar. Det samlade fastighetsbeståndet ihop med pågående nyproduktion värderas idag till över 600 MSEK och målet är att nå 1 miljard inom de kommande åren. Energi- och miljöfrågor har alltid haft en självklar plats i vår strategi där vi bygger alltid med bergvärme, frikyla och en genomgående låg energiförbrukning. Tillsammans med solceller uppnår vi en mycket bra totalekonomi för fastigheterna och en god gärning för miljö och människan.

”Det är jättekul att vi har fått ett sådant här förnyat förtroende från LEJE. De första av de 5 solcellsanläggningarna började installeras nu i februari och hittills har allting flutit på väldigt bra. Målet är att alla anläggningar ska kunna tas i drift till sommaren. För att göra hela processen så trygg och enkel som möjligt för alla parter så kommer Save by Solar även att ansvara för kontinuerlig driftövervakning och regelbundna tillsynsbesök efter att anläggningarna är driftsatta.” Säger Filip Enblom, Regionsansvarig Mitt på Save by Solar.

Om LEJE Fastigheter

LEJE förvaltar idag ca 25 000 m² färdigställd lokalyta samt ytterligare ca 9 000 m² pågående nyproduktion. LEJE Fastigheter förvärvar industrimark i attraktiva lägen med god infrastruktur i närhet till storstäder, för att därefter in house projektera och bygga moderna hallbyggnader för långsiktig förvaltning. Bolagets energieffektiva och flexibla lokaler hyrs ut till företag inom industri, produktion, sällanköpshandel och lager.

Om Save by Solar

Save by Solar är en av de främsta aktörerna på den svenska solcellsmarknaden. Sedan starten har vi utfört fler än 200 kommersiella solcellsinstallationer. Vår affärsidé bygger på långsiktiga relationer med våra kunder och ett fokus på solceller för kommersiella fastigheter. Vi erbjuder en helhetslösning där vi ansvarar för hela processen från projektering och installation till drift och förvaltning av solcellsanläggningen.

Vi vänder oss till de som är nyfikna på att göra en grön investering i en fastighet och minska elkostnaderna på ett enkelt, lönsamt och säkert sätt och vi installerar över hela Sverige. Idag är vi cirka 65 anställda som utgår från våra installations- och servicekontor i Uppsala, Stockholm, Norrköping, Borås och Malmö.

Hela verksamheten är ISO-certifierad och så sent som i oktober 2020 fick vi nationell uppmärksamhet då våra grundare utsågs till Årets unga företagare i Sverige av organisationen Företagarna.

För ytterligare information, kontakta:

Niklas Granström, Grundare LEJE Fastigheter, 070-600 95 97
Filip Enblom, Regionsansvarig Mitt Save by Solar, 070-726 58 24

Sprid det vidare