Sverige fördubblar den installerade effekten av solceller, men vi är fortfarande långt efter många andra länder. Under år 2015 stod solceller för ungefär 0,1% av den totala elproduktionen i Sverige. I Tyskland kommer 8% av elen från deras solcellsproduktion.

I Sverige sker fortfarande majoriteten av installationerna av privatpersoner medan företagen fortfarande tvekar. Det borde vara tvärt om då privata bostäder har låg konsumtion av el på dagen när solen är uppe, medan företag kan använda majoriteten av elen som produceras direkt i fastigheten utan att skicka ut elen på nätet. Enkelt förklarat: Privatpersoner går hemifrån när solen går upp och kommer hem när solen går ner. Under dagen är personerna istället på sina arbeten och konsumerar el. Kommersiella verksamheter i Sverige konsumerar oftast en stor del av sin el under dagtid när solen står som högst. I Sverige borde därför butiker, fastighetsbolag och andra kommersiella verksamheter stå för majoriteten av solcellsinstallationerna, men många anser att det är för osäkert och svårt med mycket administration. Vi på Save by Solar har därför skapat en helhetstjänst där vi tar hand om hela processen. Alla kommersiella aktörer som vill och bör ha solceller, ska kunna göra detta utan att det tar tid från deras kärnverksamhet.

Att installera solceller bör vara enkelt, säkert och lönsamt. Inte en börda och något man avstår från för att det är för krångligt. Det ska vara lika enkelt att skaffa solceller som det är att köpa el från nätet.

Sverige ligger långt efter många länder, men med Save by Solars lösning kan kommersiella aktörer enkelt ta steget mot solenergi och en grön företagsprofil.

Läs mer om den kraftiga ökningen av solceller i Dagens nyheter: http://www.dn.se/nyheter/sverige/kraftig-okning-av-solenergi-men-stora-skillnader-i-landet/ 

Sprid det vidare