Vi tar oss vidare i vår serie om kunder som tagit steget framåt och investerat i solceller – den här gången träffar vi Bernt på ICA Maxi Barkarbystaden!

Under sommaren 2017 installerade vi på Save by Solar ICA Fastigheters största solcellsanläggning hittills, vilket går i linje med deras stora energiarbete nationellt.  Sedan dess har ICA Fastigheter fortsatt sitt arbete med solceller, och vi har därför installerat en lika stor anläggning vid ICA Maxi i Södertälje. Livsmedelsbutiker är stora konsumenter av el, och framförallt under sommarhalvåret då kylbehovet är som störst med alla kylar och frysar. Det skapar i sin tur dem absolut bästa förutsättningarna för nyttjande av egen solel.

Stora livsmedelsbutiker har mer eller mindre alltid en förbrukning som motiverar en stor solcellsanläggning. En installation av solceller blir som mest lönsam med en hög andel egenanvändning av den producerade elen, där den höga förbrukningen i en matbutik är väldigt gynnsam. Långa öppettider under alla dagar i veckan, dessutom med en verksamhet som slukar mycket el, innebär ofta att all egenproducerad el kan användas direkt. Med andra ord optimala förutsättningar för lönsamma solceller!

Bernt – som är handlare på ICA Maxi Barkarbystaden – brinner för både sin personal och miljön, vilket blir tydligt när vi pratar med honom. Häng med i filmen, och se vad Bernt har att säga om solcellerna på sin butik. Han är ett av flera föredömen bland våra kunder, som alla visar vägen mot en mer hållbar framtid!

Vill du finnas med i denna starka skara av föredömen? Hör av dig till någon av oss, så berättar vi mer om hur man som företagare eller fastighetsägare gör en lönsam investering i solceller på enklast möjligast vis!

Sprid det vidare