Under de senaste dagarna har vi på Save by Solar startat igång ICA Fastigheters fortsatta steg vad gäller solenergi. En cirka 2800 kvm stor solcellsanläggning uppförs på ICA Maxi Barkarbystaden där vi arbetat fram den mest optimala lösningen för deras behov. Arbetet har skett i samråd och samarbete med bland annat Thomas Ågren, Energiansvarig på ICA Fastigheter, tillsammans med kollegor. ICA Fastigheter arbetar ständigt med energieffektivisering i sina fastigheter och för hyresgästerna. En investering i solceller är ett bra komplement till den verksamhet ICA bedriver.

Det känns kul och spännande att få göra detta projekt tillsammans med ICA Fastigheter, ett företag i täten när det kommer till smarta lösningar, som bedriver en kundnära verksamhet vilket ställer krav på miljömedvetenhet. Byggnationen pågår under juni och juli månad och anläggningen förväntas producera ca. 230 000 kWh per år vilket skulle kunna förse ca. 45 villor med hushållsel årligen.

Sprid det vidare