Hemsö tillhör en av de fastighetsägare i Sverige som har kommit längst i arbetet med att förse sina tak med solceller. Nu effektiviserar de förvaltningen av sina solcellsanläggningar genom att koppla upp samtliga system mot Save by Solars övervaknings- och analysportal för solceller – PowerAdmin.

För Hemsö är solceller en viktig pusselbit i det större arbetet med att sänka energiförbrukningen i deras fastigheter. Fastighetsbolaget har över 40 solcellsanläggningar inom sitt bestånd och planerar för fler installationer. Genom att koppla upp alla solcellsanläggningar mot PowerAdmin kommer Hemsö på ett enkelt sätt kunna överblicka all elproduktion i realtid och få larm om något krånglar.a

“Med hjälp av PowerAdmin skapar vi förutsättningar för vår förvaltningsorganisation att se till att våra solcellsanläggningar fungerar som de ska och därmed säkerställer den beräknade produktionen som ska genereras. Vi minskar vår administration och kan på så sätt fortsätta investera i solcellsanläggningar och därmed minska vår klimatpåverkan i samhället”, säger Driton Kelmendi inköpsansvarig på Hemsö.

PowerAdmin är resultatet av ett mångårigt utvecklingsprojekt hos Save by Solar. Portalen har designats för att vara det optimala förvaltningsverktyget för fastighetsägare som behöver en enkel lösning för att övervaka en stor mängd solcellsanläggningar. Verktyget har en ny larmfunktion som gör det enkelt att upptäcka om någon anläggning underpresterar, så att det finns möjlighet att åtgärda uppkomna fel innan de leder till större produktionsbortfall.

“Vi tycker att det är väldigt roligt att Hemsö väljer att ge oss det här förtroendet. Ett av Save by Solars mål har alltid varit att göra det så enkelt och tryggt som möjligt för företag att investera i solceller. Det har varit vägledande för vår entreprenadverksamhet, och med PowerAdmin tar vi nästa steg i det arbetet och gör det enkelt att även äga stora solcellsbestånd”, säger Hugo Larsson, Affärsutvecklingschef på Save by Solar

PowerAdmin är kompatibelt med de flesta växelriktarna på marknaden, där både nya och befintliga anläggningar enkelt kan anslutas mot portalen. I PowerAdmin samlas information om systemet, inklusive utförda serviceåtgärder och högupplöst produktionsdata. Med en knapptryckning kan en produktionsrapport för hela beståndet genereras, och dessutom har PowerAdmin förberetts för att kunna porta data vidare till många av de uppföljningssystem som fastighetsbolag arbetar med för fastighetsdriften.

Sprid det vidare