Fastighetsbolaget Klövern är en beställare som Save by Solar arbetat tillsammans med under lång tid – nyligen genom installation av solceller på en fastighet i Nyköping. Tidningen Södermanlands Nyheter uppmärksammar projektet och Klöverns långsiktiga fokus på en hållbar framtid i en nyligen publicerad artikel.

Det har hunnit gå ett antal år sedan Save by Solar genomförde det första projektet åt Klövern. Sedan dess har fastighetsbolaget kommit tillbaka som beställare flertalet gånger på orter över stora delar av landet. Detta som en del i Klöverns ihärdiga arbete i att göra sina fastigheter mer gröna och framtidssäkra, där solceller är en del. I dagsläget har även Save by Solar och Klövern ett etablerat samarbete kring drift och förvaltningar av solcellsanläggningar inom fastighetsbeståndet, med ett gemensamt fokus på en hållbar framtid. 

“Med solenergi sparar vi på vår miljö”, säger Johanna Åndberg, affärsenhetschef på Klövern i Nyköping.

Solcellsanläggningen på fastigheten Mjölkflaskan 8, belägen på Kungsgatan i Nyköping, består av totalt 224 solpaneler med en samlad effekt på 75 kW. Den årliga produktionen kommer exempelvis räcka till att köra 37 000 mil med elbil.

Just nu pågår projektering för ytterligare ett antal installationer tillsammans med Klövern under 2021, vilket blir en fördjupning av det redan välfungerande samarbetet bolagen emellan. 

Save by Solar är ett solcellsbolag som enbart fokuserar på kommersiella beställare, och som i stor utsträckning arbetar tillsammans med fastighetsbolag. Vanligtvis är det ett samarbete som startar tidigt i samband med att fastighetsägaren börjar utreda potentialen för solceller, där en leverantör kan komma in med mycket erfaren och kunskap. I Save by Solars fall är det en process som bolaget varit del av flertalet gånger. Genom åren har det inneburit många lärdomar kring hur ett effektivt arbete med solceller bedrivs, vilket resulterat i en väl utarbetad modell anpassad för just fastighetsbolag. Ett första steg med en hållbar framtid – tillsammans!

Sprid det vidare