Under föregående vecka valdes Anders Dahl in som styrelseledamot i Save by Solar. Anders är före detta VD på det amerikanska bolaget Verengo Solar, som är ett av världens största solcellsföretag inriktade mot villor och hushåll. Han blev nyligen försäljnings- och marknadsdirektör på det amerikanska bolaget Cypress Creek Renewables (http://ccrenew.com/), som i sin tur bygger gigantiska solcellsparker för bostadsområden över hela USA.

Anders har bott och jobbat i USA i tio år och innan han blev verksam i solcells-branschen tillbringade han 20 år i Direct to Consumer-verksamheter på tre olika kontinenter, där han haft positioner som VD och andra ledande befattningar, med en dokumenterad historia av tillväxt. Anders ser det som en spännande utmaning att sitta i ett snabbt växande svenskt solcellsbolag. För oss på Save by Solar känns väldigt roligt att ha Anders ombord och hans erfarenheter från den amerikanska marknaden och dess explosionsartade tillväxttakt kommer att vara till stor hjälp. Han kommer dock inte bara att vara en stor tillgång för Save by Solar, utan även en tillgång för våra kunder, politiker och hela den svenska solcellsmarknaden.

Sprid det vidare