För oss på Save by Solar är vår värdegrund, och dess koppling till vår dagliga verksamhet, av absolut största vikt. Vår värdegrund och värderingarna kopplade till den är något vi hela tiden arbetar aktivt med inom företaget – organisationen är formad för att ta till vara varje enskild medarbetares engagemang och utveckling. Alla anställda har på veckobasis ActionTalk (individuellt feedbacksamtal) med sin Teamlead och vi ser vår misslyckanden som en tillgång i vår strävan av att hela tiden utvecklas som personer och bolag. Sist men inte minst har vi vår årliga Save by Solar Summit.

2019 års upplaga av Save by Solar Summit – eller SbS Summit som vi själva kallar det till vardags – gick av stapeln under förra veckan. Det är en heldag där hela företaget samlas och gemensamt arbetar med vår värdegrund. I år fokuserade vi på självledarskap och metoder för att skapa en kultur där alla ser sig själva som ledare. I arbetet utgick vi från vår interna syn på ledarskap: “Vi leder så att alla ska bli sitt bästa jag.”

Save by Solars värdegrund, vår verksamhet och våra arbetsmetoder är uppbyggda kring huvudsakligen fem värderingar – enkelt, hållbart, säkert, framkant och glädje. Utan att fördjupa oss ytterligare i varje del kan vår syn på varje värdeord beskrivas i korthet:

  • Enkelt“Sök ständigt efter enklare lösningar och arbetssätt”
  • Hållbart “Skapa långsiktigt hållbara lösningar för oss, kunden och världen”
  • Säkert“Behandla andra som familj och vänner”
  • Framkant ”Våga gå först”
  • Glädje“Utmana och uppmuntra varandra för att ständigt utvecklas”

För att alla vi på Save by Solar hela tiden ska arbeta med en medvetenhet kring våra värdeord sätter vi varje månad särskilt fokus på ett område. För januari var månadens värdeord Hållbart, medan vi i februari har fokuserat särskilt på Enkelt. För oss är det samtidigt viktigt att värderingarna hela tiden finns närvarande, och målet är att något av värdeorden dagligen kommer på tal.

Under SbS Summit arbetade alla anställda med att koppla våra på förhand utvalda personliga värderingar till bolagets värdegrund genom att under en eftermiddag utmana oss med spännande övningar. Oavsett om det dagliga arbetet är som VD på vårt huvudkontor i Uppsala, som installatör på tak i Skåne eller att som säljare träffa kunder i vår Region Öst visade alla ett stort engagemang och en gemensam övertygelse om att en stark värdegrund är nyckeln att uppfylla vår vision:

”Att ändra sättet företag använder energi så att vi tillsammans kan driva på utvecklingen till en förnybar värld”

 

Sprid det vidare