Dagens Industri skriver om Save by Solar och lyfter fram bolagets starka tillväxtresa. Företagets omsättning har från 2018 till 2019 trefaldigats och planerna ser inte annorlunda ut framåt. Save by Solar ska fortsätta växa snabbt och samtidigt leverera de bästa lösningarna, förstudierna, installationerna och drifttjänsterna till sina kunder. 

Från dag ett har Save by Solar haft fokus på att enbart jobba med kommersiella aktörer, och det är något som vi har stått fast vid sedan dess. All verksamhet bedrivs B2B, och vi har idag fått förtroendet att vara återkommande leverantör till bolag som Vasakronan, Wihlborgs, Wallenstam och många fler. En stor del av omsättningen består av leverans gentemot Sveriges största fastighetsbolag, vilket varit utvecklande för hela organisationen och verksamhet. 

Save by Solar vill vara den självklara, seriösa och högkvalitativ leverantören för beställare av solceller. Aktörer och fastighetsbolag som vill investera i solceller är kunniga och erfarna vilket ökar förväntningarna på våra projekt. 

I den svenska solcellsbranschen som befinner sig i en mognadsfas sticker Save by Solar ut. Vi gör allting in-house med egen personal, hela verksamheten inklusive installation är certifierad för ISO 9001 och vi har kollektivavtal för våra anställda. Save by Solar ska vara en föregångare, även om det ibland kostar något mer för oss som bolag jämfört med om vi ständigt valt den billigaste lösningen. För oss är arbetsmiljö, bra anställningsvillkor och hög kvalitet i vår leverans alltid viktigare än att ha lägsta pris.

Det väldigt kul att Di nu väljer att uppmärksamma oss som bolag och vår resa som bara har börjat. Vi har ett tydligt mål som driver kulturen bland alla medarbetare och hela vår verksamhet – att vara bäst på solceller, mjukvara för elenergi och fortsätta utveckla framtidens lösningar för det hållbara samhället. 

Läs hela artikeln hos Dagens Industri här: Inspirerades av Elon Musks kusiner – årets unga entreprenörer vill förändra världen

Sprid det vidare