Solceller för företag och industrier i Stockholm

Solceller för företag och industrier i Stockholm

Solceller för företag, logistikfastigheter och industrier

Solceller i Stockholm

I Sveriges huvudstad Stockholm är solenergi och därmed solceller en jättestor tillgång om man installerar solcellerna på rätt sätt. I och runt om Stockholm finns det mängder med stora handelsfastigheter, industrier och logistikanläggningar. Solceller för företag och industrier i Stockholm är mycket bra. En av de viktigaste faktorerna för att ha en bra lönsamhet i en solcellsanläggning, förutom då det självklara – taket, är just elförbrukningen. Dessa större fastigheter med mycket yta för solceller och därmed möjligheter för solelproduktion, brukar också även ha just hög elförbrukning. I Stockholm är det Ellevio som är ägare av elnätet och deras debiteringsmodell kan i flera fall leda till att lönsamheten blir extra hög för solceller som kan påverka effektavgifter. Lönsamheten för solceller för företag och industrier i Stockholm blir ofta bra just på grund av höga förbrukningar, elnätskostnader och god solinstrålning. Om man jämför förbrukningen i en kommersiell verksamhet med till exempelvis en villa eller bostadshus så är det två stora betydande skillnader som avgör lönsamheten i solceller. Den första är det självklara att taket är ofta mindre och mer komplext. Den andra och viktigaste faktorn är att bostäder konsumerar ingen eller åtminstone ytterst lite el när solen lyser, till skillnad från företag som konsumerar majoriteten av elen när solen lyser. 

Hur fungerar solceller? När solenergin från solens strålar träffar solcellerna uppstår det en elektrisk spänning mellan framsidan och baksidan av cellen. Genom att koppla en ledning mellan fram och baksida på cellen bildas ström i form av likström. Denna likström leds sedan till en växelriktare som i sin tur växlar om strömmen från likström till växelström så att vi kan använda solelen i vår verksamhet och våra hem. Solceller omvandlar cirka 10-15 % av den energin som kommer från solen till elektricitet.

Solinstrålningen och därmed förutsättningar för solceller i Stockholm med omnejd är god. Soliga västkusten är bra för solceller. Just Stockholm har en solinstrålning som ligger på ungefär 991 kWh/kWp vilket går att jämföra med Hamburg i Tyskland som har en solinstrålning på ungefär 962 kWh/kWp.

Bygglov för solceller i Stockholm är ett krav i de fall att solcellerna inte följer byggnadens form och lutning, om byggnaden har ett kulturhistorisk värde eller om detaljplanen kräver det. Dock har Stockholm kommun en sund inställning till bygglov och främjar gärna utbyggnaden av solceller. Läs mer om bygglov för solceller i Stockholm och hur kommunen jobbar med solceller på deras hemsida: bygglov solceller Stockholm

Bidrag för solceller Stockholm är densamma som för resten i Sverige, d.v.s. 20% för företag och privatpersoner sedan vårbudgeten 2019. Läs mer om hur du söker bidrag för solceller hos energimyndigheten.

Installationen av solceller i Stockholm med omnejd är många och vi på Save by Solar har hjälpt mängder av företag. Som exempel har vi installerat över 2500 kvm solceller på ICA Maxi Barkarbystaden tillsammans med ICA Fastigheter. Mitt i centrala Stockholm har vi installerat flertalet anläggningar på Stureplan, när vi tillsammans med Novi Real Estate gjorde Stureplan mer hållbart! 

Vi på Save by Solar är en rikstäckande marknadsledande installatör av solceller för företag och industrier, med kontor i 5 städer. Vi är specialiserade på större solcellsanläggningar och vår verksamhet är anpassad för att göra det så enkelt som möjligt för företag att installera solceller. Vi vill förändra sättet företag använder energi så att vi tillsammans kan driva på övergången till en förnybar värld. 

Vill du se över dina förutsättningar för solceller för ditt företag eller industri i Stockholm eller någon annanstans i Mälardalen? Ta kontakt med Oliver Walsh som är vår regionansvarig för Mitt. Han kan hjälpa dig med alla dina frågor och funderingar. Titta in på en kopp kaffe på vårt kontor på Mäster Samuelsgatan 36, i Stockholm, på vårt huvudkontor i Uppsala, eller kika förbi någon av alla våra installationer i regionen.

 

Få hjälp med solceller i Stockholm

Oliver Walsh

Regionansvarig försäljning

Referenser

Solceller på ICA MAXI i Barkaby

ICA Fastigheter – Maxi Barkarbystaden

254.8 kW
2800
Stockholm