I augusti byggde vi i samarbete med Castellum deras största anläggning i Sverige. Några veckor innan infördes en skatt på större solcellsanläggningar. Skatten innebär kortfattat att anläggningar som är större än 255kW blir bestraffade med energiskatt, detta även om de använder all producerad solel i sin egen verksamhet.

Likt VD Henrik Saxborn nämner i Dagens Industri så ”är det ingen händelse att kapacitetstaket har definierats så detaljerat.” Det han syftar till är att anläggningen som vi projekterade och installerade i Uppsala har en toppeffekt på 254,8 kW, alltså precis under gränsen för den nya energiskatten. Förutsättningarna i form av takyta och förbrukning finns för att bygga en större anläggning men skatten gör att det inte är någon idé.

Den nya skatten sätter stopp för investeringar i större solcellsanläggningar och där med även stopp för Sveriges framtida mål om mer förnybar energi. Skatten bör ses över och tas bort om det ska finnas möjlighet för Sverige att blir ett stort land på en av de renaste energierna, solenergi.

Här kan ni läsa hela artikeln i Dagens Industri: http://www.di.se/opinion/henrik-saxborn-regeringen-forstor-for-solel/

Sprid det vidare