Det har nog inte undgått någon att världen står inför en rejäl utmaning med pågående klimatförändringar, med allvarliga konsekvenser som följd. Mer eller mindre all typ av kommersiell verksamhet innebär någon form av klimatbelastning, och på senare tid har uppmärksamheten kring fastigheters energianvändning ökat, då den utgör en förhållandevis stor andel av Sveriges totala energiförbrukning.

Castellum, som är ett av Sveriges absolut största fastighetsbolag, har på allvar fångat den här frågan och jobbar allt mer intensivt med sitt hållbarhetsarbete på flera olika plan. Bland annat har bolaget börjat certifiera byggnader enligt WELL Building Standard, som är en internationell certifiering som syftar till att ta ansvar för människors hälsa och välbefinnande.

Dessutom arbetar Castellum aktivt med att minska sin energianvändning – både genom att energieffektivisera byggnader, men också genom att investera i produktion av förnybar el. Vi på Save by Solar har under de senaste åren genomfört ett flertal stora solcellsinstallationer åt fastighetsbolaget, där vårt senaste arbete uppmärksammas i ett pressmeddelande från Castellum själva. Det gäller fastigheten Kungsängen 35:3 i Uppsala, där vi nyligen installerat 46 kW.

Idag har Castellum 22 stycken solcellsanläggningar i drift, men så sent som i förra veckan publicerade NyTeknik en debattartikel skriven av Castellums VD Henrik Saxborn, där han förklarar att bolaget är villigt att satsa rejält på solceller framåt. Castellum ser sig kunna öka sin solcellskapacitet 60 gånger dagens nivå. I sin artikel skriver Saxborn att Castellum är redo att rulla ut Nordens största solcellsprogram, men att långsiktiga regelverk och förbättrade förutsättningar för lönsamma investeringar är något som behöver komma på plats. Han lyfter särskilt tre punkter:

  • Rätt att använda egen el i anläggningar större än 255 kW
  • Minska regelkrånglet och inför långsiktiga spelregler
  • Rätt att flytta egen el utan skatt

Artikeln är läsvärd, med tydliga förslag på hur politiken kan förbättra solceller förutsättningar. Saxborn skickar en tydlig utmaning till svenska politiker, i deras arbete med att skapa ett stabilt ramverk för utbyggnaden av solceller:

Vi är beredda att investera i Nordens största solcellsprogram. Är ni politiker beredda att göra om och göra rätt?”

Är ni också ett bolag som går i tankar kring solceller? Hör av er, så bidrar vi med kunskap och erfarenhet!

Läs mer om Castellums installation av solceller på Kungsängen 35:3 här:

Energinyheter.se
Mynewsdesk
Svensk Byggtidning
Montel News
Solenerginyheter.se

Sprid det vidare