Hemsö – Brädgården 2

94.5 kW
600
Nyköping

Hemsö – Brädgården 2

Solcellsinstallation i samarbete med fastighetsbolaget Hemsö. Anläggningen är installerad på ett tegeltak, och systemet har en toppeffekt på 94,5 kW.

Sprid det vidare