Collinder Märksystem

54.7 kW
330
Lomma

Collinder Märksystem

Solcellsinstallation hos Collinder Märksystem i Lomma. Systemet är installerat takparallellt på korrugerad plåt och har en toppeffekt på 54,7 kW.

Sprid det vidare