Redito

Redito investerar kapital i den Nordiska fastighetsmarknaden med affärsmässighet och enkelhet som ledord. De värdesätter transparens och hög etik för att skapa nära och långsiktiga relationer till såväl investerare som kunder. DE skapar möjligheter för institutionella, börsnoterade och privata bolag att investera tillsammans med Redito i fastigheter på den nordiska marknaden. Sedan 2012 har de skapat flera stora framgångsrika fastighetsbolag som genererat hög och hållbar avkastning.