Polar Structure

Polar Structure är en plattform för ägande och förvaltning av infrastrukturrelaterade tillgångar. De samlar kompetens och kapital för att skapa en effektiv förvaltningsorganisation där långsiktighet och hållbarhet står i fokus. Genom att vara initiativtagare och grundare till nya bolag inom infrastruktur kan de redan från start skapa en kultur och ett förhållningssätt som ställer höga krav vad gäller affärsetik och ansvarstagande. På så sätt är de väl positionerade för att kunna generera en trygg avkastning och samtidigt bidra till ett mer hållbart samhälle.

Utöver de bolag som de är grundare av och majoritetsägare i gör de även minoritetsinvesteringar i innovativa bolag som de tror kan bidra till en bättre helhet inom Polar Structures plattform. Våra samarbetspartners består av bolag inom såväl offentlig som privat sektor.