Jan-Olof Hersler

Jan-Olof har lång erfarenhet inom investment banking, affärsutveckling och som styrelsemedlem i olika privata och noterade bolag. Jan Olof har arbetat med Corporate finance på Danske Bank, Aragon, Handelsbanken Markets och inom ramen för sitt eget bolag Apex Corporate finance i över 25 år. Sedan 10 år arbetar Jan-Olof med Private Investment, vilket lett till ordförande och styrelseuppdrag i bolag som t.ex. Dice, Starbreeze, Mockeypal, One Media Holding, Xover TV. Jan-Olof har värdefulla kunskaper inom bl.a. styrelsearbete och finans, vilka utgör viktiga faktorer för oss på Save by Solar. Utöver att Jan-Olof sitter i styrelsen är han även investerare i Save by Solar.