Solceller för företag och industrier i Uppsala

Solceller för företag och industrier i Uppsala

Solceller för företag, logistikfastigheter och industrier

Solceller i Uppsala

Idag har Save by Solar vuxit till en av de större aktörerna på den svenska solcellsmarknaden, men mycket har dock hänt sedan starten 2014:
Save by Solar grundades av två Uppsalastudenter som resultatet av ett examensarbete om lönsamheten i solceller för svenska företag och flera av våra första installationer genomfördes just i Uppsalaområdet. Efter några inledande år när vi byggde upp företaget från grunden så tog snart verksamheten fart på allvar. Det som började i liten skala har idag växt till ett rikstäckande solcellsföretag med kontor och egna installationsteam på 5 platser i Sverige och vi kan stolt räkna några av landets största fastighetsbolag till våra återkommande kunder.
Trots den fantastiska utveckling som vi har genomgått under de senaste åren så finns dock hjärtat i företaget fortfarande kvar i Uppsala. Ni hittar oss på Björkgatan 4, mittemot Willys-butiken, och här sitter både företagsledningen och vårt team av ingenjörer som har till uppgift att utföra simuleringar och projektering för alla våra regioner. Dessutom utgår 3-4 av våra installationsteam härifrån när de bygger våra anläggningar från Stockholm och norrut.
Under de år som vi har funnits har vi inte bara hunnit göra Sverige utan också Uppsala lite grönare. Varje år så producerar våra paneler på taket till City Gross i Boländerna drygt 220 000 kWh el och Centralbadet inne i stan får cirka 10%(?) av sin el från det solcellssystem som vi har monterat på deras tak. Åt Castellum och Vasakronan har vi byggt ett flertal anläggningar i centrala Uppsala och Science Park, men vi har även installerat i Fyrislund, Librobäck och på den omgivande landsbygden bland annat.
Lite längre ner på denna sida kommer det så småningom att dyka upp bilder från våra installationer i den här regionen, och på https://savebysolar.se/referenser/ hittar ni information om ett större urval av våra genomförda projekt runt om i Sverige.
Vi får ofta frågor om det är verkligen är lönsamt att investera i solceller så långt norrut som i Uppsala. Det många inte känner till är att Uppsala har samma solinstrålning som stora delar av Tyskland och de höga nätavgifterna i området bidrar till att det finns stora besparingar att göra för den som kan minska sin elförbrukning. Detta, i kombination med att priserna på solpaneler har sjunkit kraftigt under många år, har gjort att allt fler företag idag väljer att investera i solceller.
Därigenom bidrar de både till en mer hållbar värld och till minskade kostnader för det egna företaget under många decennier framöver.

I den gamla akademikerstaden Uppsala är förutsättningarna för solceller förvånansvärt bra. I Uppsala finns det just flera köpcentrum, industrier och logistikfastigheter vilka ofta har stora tak och även hög elförbrukning vilket leder till att solel är ett bra alternativ. En av de viktigaste faktorerna för att ha en bra lönsamhet i en solcellsanläggning, förutom då det självklara – taket, är just elförbrukningen. I Uppsala är det Vattenfall som är ägare av elnätet och deras debiteringsmodell kan i flera fall leda till att lönsamheten blir extra hög för solceller som kan påverka effektavgifter. Lönsamheten för solceller för företag i Uppsala blir ofta bra just på grund av höga förbrukningar, elnätskostnader och god solinstrålning.

Hur fungerar solceller? När solenergin från solens strålar träffar solcellerna uppstår det en elektrisk spänning mellan framsidan och baksidan av cellen. Genom att koppla en ledning mellan fram och baksida på cellen bildas ström i form av likström. Denna likström leds sedan till en växelriktare som i sin tur växlar om strömmen från likström till växelström så att vi kan använda solelen i vår verksamhet och våra hem. Solceller omvandlar cirka 10-15 % av den energin som kommer från solen till elektricitet.

Solinstrålningen och därmed förutsättningar för solceller i Norrköping är mycket god sett till snitt för Sverige. Norrköping har en solinstrålning som ligger på ungefär 962 kWh/kWp, vilket går att jämföra med Hamburg i Tyskland som är stora på solel vilka har ca. 960 kWh/kWp.

Bygglov för solceller i Uppsala är ett krav i de fall att solcellerna inte följer byggnadens form och lutning, om byggnaden har ett kulturhistorisk värde eller om detaljplanen kräver det. Dock har Uppsalas kommun en sund inställning till bygglov och främjar gärna utbyggnaden av solceller. Läs mer om bygglov för solceller i Uppsala och hur kommunen jobbar med solceller på deras hemsida: https://www.uppsala.se/boende-och-trafik/bygglov/nar-du-behover-bygglov/

Bidrag för solceller finns att ansökan för alla företag. Bidragsnivån för solceller för företag och industrier i Uppsala är densamma som resten av Sverige, d.v.s. 20%  av hela investeringen.

Vill du se över dina förutsättningar för solceller för ditt företag eller industri i Uppsala eller någon annanstans i Uppland eller Mälardalen? Ta kontakt med Filip Enblom som arbetar med försäljning i Uppsala. Han kan hjälpa dig med alla dina frågor och funderingar. Titta in på en kopp kaffe på vårt kontor på Björkgatan 4, vi fyra mackarna, eller kika förbi någon av alla våra installationer i regionen.

Hör av dig så hjälper vi dig att se över förutsättningarna!

Filip Enblom

Försäljning i Uppsala och Mälardalen

Referenser

Solceller på Castellums fastighet Bolandcity i Uppsala

Castellum – Bolandcity

254.8 kW
2800
Uppsala