Solceller för företag och industrier i Östergötland

Solceller för företag och industrier i Östergötland

Solceller för företag, logistikfastigheter och industrier

Solceller i Östergötland

I Östergötland är förutsättningarna för solceller förvånansvärt bra. I Östergötland finns mängder av företag, industrier och logistikfastigheter vilka ofta har stora tak och även hög elförbrukning, vilket i sin tur leder till att solel är ett bra alternativ. En av de viktigaste faktorerna för att ha en bra lönsamhet i en solcellsanläggning, förutom då det självklara – taket, är just elförbrukningen. I Östergötland är det EON som är ägare av elnätet och deras debiteringsmodell kan i flera fall leda till att lönsamheten blir extra hög för solceller som kan påverka effektavgifter. Lönsamheten för solceller för företag i Norrköping blir ofta bra just på grund av höga förbrukningar, elnätskostnader och god solinstrålning.

Hur fungerar solceller? När solenergin från solens strålar träffar solcellerna uppstår det en elektrisk spänning mellan framsidan och baksidan av cellen. Genom att koppla en ledning mellan fram och baksida på cellen bildas ström i form av likström. Denna likström leds sedan till en växelriktare som i sin tur växlar om strömmen från likström till växelström så att vi kan använda solelen i vår verksamhet och våra hem. Solceller omvandlar cirka 10-15 % av den energin som kommer från solen till elektricitet.

Solinstrålningen och därmed förutsättningar för solceller i Östergötland är mycket god sett till snitt för Sverige. T.ex. så har Norrköping en solinstrålning som ligger på ungefär 962 kWh/kWp, vilket går att jämföra med Hamburg i Tyskland som är stora på solel vilka har ca. 960 kWh/kWp.

Bidrag för solceller finns att ansökan för alla företag. Bidragsnivån för solceller för företag och industrier i Östergötland är densamma som resten av Sverige, d.v.s. 20%  av hela investeringen. Läs mer om bidraget och hur du kan söka det på Energimyndighetens hemsida: Bidrag för solceller för förtag och industrier i Östergötland 

Vill du se över dina förutsättningar för solceller för ditt företag eller industri i Östergötland eller i närliggande län? Ta kontakt med Lucas Karlsson som är vår regionansvarig för Öst. Han kan hjälpa dig med alla dina frågor och funderingar. Titta in på en kopp kaffe på vårt kontor i Västgötebacken i Norrköping, eller kika förbi någon av alla våra installationer i regionen.

Vill du ha hjälp med solceller? Hör av dig!

Lucas Karlsson

Regionansvarig försäljning