Solceller för företag och industrier i Norrköping

Solceller för företag och industrier i Norrköping

Vi hjälper dig med solceller för företag, logistikfastigheter och industrier

Solceller i Norrköping

I den gamla industristaden Norrköping är förutsättningarna för solceller förvånansvärt bra. I Norrköping finns mycket industrier och logistikfastigheter vilka ofta har stora tak och även hög elförbrukning vilket leder till att solel är ett bra alternativ. En av de viktigaste faktorerna för att ha en bra lönsamhet i en solcellsanläggning, förutom då det självklara – taket, är just elförbrukningen. I Norrköping är det EON som är ägare av elnätet och deras debiteringsmodell kan i flera fall leda till att lönsamheten blir extra hög för solceller som kan påverka effektavgifter. Lönsamheten för solceller för företag i Norrköping blir ofta bra just på grund av höga förbrukningar, elnätskostnader och god solinstrålning.

Hur fungerar solceller? När solenergin från solens strålar träffar solcellerna uppstår det en elektrisk spänning mellan framsidan och baksidan av cellen. Genom att koppla en ledning mellan fram och baksida på cellen bildas ström i form av likström. Denna likström leds sedan till en växelriktare som i sin tur växlar om strömmen från likström till växelström så att vi kan använda solelen i vår verksamhet och våra hem. Solceller omvandlar cirka 10-15 % av den energin som kommer från solen till elektricitet.

Solinstrålningen och därmed förutsättningar för solceller i Norrköping är mycket god sett till snitt för Sverige. Norrköping har en solinstrålning som ligger på ungefär 962 kWh/kWp, vilket går att jämföra med Hamburg i Tyskland som är stora på solel vilka har ca. 960 kWh/kWp.

Bygglov för solceller i Norrköping är ett krav i de fall att solcellerna inte följer byggnadens form och lutning, om byggnaden har ett kulturhistorisk värde eller om detaljplanen kräver det. Dock har Korrköpings kommun en sund inställning till bygglov och främjar gärna utbyggnaden av solceller. Läs mer om bygglov för solceller i Norrköping och hur kommunen jobbar med solceller på deras hemsida: https://www.norrkoping.se/boende-trafik-och-miljo/bygga-och-forandra/energi/solkartan.html

Bidrag för solceller finns att ansökan för alla företag. Bidragsnivån för solceller för företag och industrier i Norrköping är densamma som resten av Sverige, d.v.s. 20%  av hela investeringen.

Vi på Save by Solar är en rikstäckande marknadsledande installatör av solceller för företag och industrier, med kontor i 5 städer. Vi är specialiserade på större solcellsanläggningar och vår verksamhet är anpassad för att göra det så enkelt som möjligt för företag att installera solceller. Vi vill förändra sättet företag använder energi så att vi tillsammans kan driva på övergången till en förnybar värld.

Vill du se över dina förutsättningar för solceller för ditt företag eller industri i Norrköping eller någon annanstans i Östergötland? Ta kontakt med Lucas Karlsson som är vår regionansvarig för Öst. Han kan hjälpa dig med alla dina frågor och funderingar. Titta in på en kopp kaffe på vårt kontor i Västgötebacken, eller kika förbi någon av alla våra installationer i regionen.

Låt oss hjälpa dig med solceller till ditt företag. Hör av dig!

Lucas Karlsson

Regionansvarig försäljning